Iestyn Hughes​​​​​​​

Yn mwynhau ffotograffiaeth, potsian, a chyflwyno sgyrsiau. Gynt o'r byd treftadaeth (llyfrgelloedd ac archifau gweledol a chlyweledol). Hefyd rhyw ddegawd gyda Technoleg Gwybodaeth o gwmpas cyfnod yr Oes Efydd. Cymro. Bellach wedi rhoi'r gorau i ymchwil lluniau - peidiwch â gofyn i mi wneud!
 Enjoying photography and presenting talks. Ex-heritage sector (libraries and visual / audiovisual archives). Also a decade of IT whe forest covered Cardigan Bay. Welsh. No longer carrying out picture research. Don't ask me to do any!
Aberystwyth . Ceredigion . Cymru
Diolch am ymweld . Thanks for visiting


GDPR: No personal data is gathered by this website. It doesn't even use analytics. 

All pictures are (c) Iestyn Hughes
You can also find me here...
flickr.com/photos/traedmawr
instagram ( atgof )

You may also like

Back to Top