Eglwys Gadeiriol Tyddewi . St David's Cathedral

Llanddewi - Aberarth. Aberdaron . Aberdaron (eglwys newydd - ar gau/closed) . Arberth (Narberth) . Blaenannerch
Blaenpennal . Bodelwyddan x2 . Bwlchllan . Abergwesyn (Bedyddwyr)
Llangorwen . Capel Mawr Dinbych . Salem (Penrhyncoch) . Capel y Ffin (Bedyddwyr) . Eglwys Capel y Ffin x2
Capel y Garn . Ceri / Kerry . Clynnog Fawr . Cwmiau / Cwmyoy x2 . Cwmyreglwys . Eglwysfach
Elim (Llanddowror) . St Mair (Caernarfon) . Eglwys Gadeiriol Valletta . Capel y Gerlan (now a cinema - y Borth) . Hen Gapel Glanhafren . Kimbolton church
Llanbadarn Fawr . Llandysul . Llanegryn . Llanelwy / St Asaph . Llanfihangel-y-creuddyn . Llangelynin (Bro Dysynni) . Llangrannog
St Idloes, Llanidloes . Sion, Llanidloes . Llannefydd . Llansteffan . Llanwenog . Llanwnnen . Llanddewi-brefi (capel + eglwys). Llanuwchllyn (Bedyddwyr)
Llwyndafydd . Llwynrhydowen gwreiddiol . Llwynrhydowen (newydd) . Mallwyd . Manafon . Monnington-on-wye . Mwnt
Partrishow x2 . Pen-llwyn (Capel Bangor) . Penbryn x2 . Pendref (Caernarfon) . Penrice . Pistyll . Pontsian . Rhuddlan

Capel Salem, Ardudwy

Capel Salem, Ardudwy

Salem Llandeilo . Soar y Mynydd x2 . St Mihangel (Aberystwyth) . Tregroes . Troedrhiwsebon . Tyddewi / St David's . Capel Undodiaid Aberystwyth + Alltyblaca + y Fadfa
Eglwys Wen (Dinbych) x2 . Hen gapel Wesle, Trer-ddôl . Wrecsam . Sant Silyn Wrecsam / St Giles Wrexham . Wystog . Y Groes (Ceredigion) . Ysbyty Cynfyn . Ystraf Fflur

You may also like

Back to Top