Paul do Mar

Bwlch Glas

Salinas de Janubio, Lanzarote

Parêd Gŵyl Ddewi, Aberystwyth (2023)

Llynnau Mymbyr / Lliwedd, yr Wyddfa, Grib Goch.

Malwen fechan yng nghoedwig Gogerddan - a timy snail, feasting on decay

Melin Ynyspandy, Cwm Ystradllyn

My meic ym mryniau Elenydd . Biking in the Cambrian Mountains

Dawns ar Faes Eisteddfod Ceredigion . Dancers in the rain at the Ceredigion Eisteddfod (2022)

Diferion. 

Rhossili, Penrhyn Gŵyr

Ynys Weryn - Worm's Head (Rhossili)

Asturias
Golygfa yn Astwrias - View from Posada del Valle (Collia)
Golygfa yn Astwrias - View from Posada del Valle (Collia)
Asturias
Asturias

Poinsettia

Cregyn - shells (post Storm Eunice)

Machlud . Sunset
Machlud . Sunset
Llyn Syfydrin
Llyn Syfydrin
Protest yn erbyn rhyfel . Anti-war protest
Protest yn erbyn rhyfel . Anti-war protest
Machlud - y Borth
Machlud - y Borth
Aber-fan
Aber-fan
Aberdâr - Caradog
Aberdâr - Caradog
Aran Benllyn
Aran Benllyn
Bannau
Bannau
Bannau
Bannau
Daeareg - Dyffryn Nantlle
Daeareg - Dyffryn Nantlle
Eddie Thomas - Merthyr
Eddie Thomas - Merthyr
Llanddeiniolen (Rhyfel Mawr)
Llanddeiniolen (Rhyfel Mawr)
Eglwys Llanfaglan
Eglwys Llanfaglan
Eglwys Llantysilio (Llangollen)
Eglwys Llantysilio (Llangollen)
Llyn Llygad Rheidol
Llyn Llygad Rheidol
Melin Llynon
Melin Llynon
Eglwys Mallwyd
Eglwys Mallwyd
Mynydd Gorddu
Mynydd Gorddu
Nantlle Vale a cholomennod
Nantlle Vale a cholomennod
Talysarn
Talysarn
Pennant Melangell
Pennant Melangell
Plas Newydd
Plas Newydd
Pontcysyllte
Pontcysyllte
Red House (Merthyr)
Red House (Merthyr)
Talyllyn
Talyllyn
Tân yn y Borth
Tân yn y Borth
Llyn Trawsfynydd
Llyn Trawsfynydd
Tŷ Mawr Wybrnant
Tŷ Mawr Wybrnant

Tour of Britain - Llandre

Morfa Harlech

Dyffryn Nantlle

Cofeb Cenedlaethol Mwyngloddio - Senghennydd - National Mining Memorial Garden

Y Forwyn: Penrhys .  'Our Lady of Penrhys'

Môrwennol - Tern 

Cwmrheidol

Meini'r Fuwch a'r Llo - standing stones, Ceredigion

Llyfrgell Genedlaethol Cymru . The National Library of Wales

I'r gogledd o Fae Ceredigion - Northwards of Cardigan Bay

I'r de o Fae Ceredigion . Cardigan Bay looking southwards

Bwlch-ystyllen & Craig-y-pistyll

Pont y Borth


Pry cop bach iawn - a very small spider lunching out

O  / view from Bedd Taliesin

Acer

Eglwys Gadeiriol Rio . Rio Cathedral

Cerflun Crist, Rio de Janeiro

Wennol yn nythu y tu ôl i'r rhaeadr, Iguazu

Iguazu

Tiwlips ar droed yr Andes. Andean tulip farming.

Cofeb y glaniad, Porth Madryn . Puerto Madryn, Patagonia, Ariannin . Argentina

Cofeb canmlwyddiant y glaniad, Trelew. Patagonia. Ariannin - Argentina

Bedd Unig y Paith. Patagonia

Gorsedd y Wladfa, Gaiman . Ariannin - Argentina

Capel Bethel, Trevelin . Ariannin - Argentina

Llao Llao, Bariloche .  Ariannin - Argentina

Parc Alerces, Ariannin .  Alerces National Park, Argentina

La Boca. Buenos Aires, Ariannin . Argentina

Buenos Aires - noson etholiad Llywydd yr Ariannin . Presidential election night at Plaza de Mayo

Eisteddfod y Wladfa 2019 - cadeirio Geraldine Mac Burney Jones

Unnos Gwerin, Radio Cymru . Overnight folk event for Radio Cymru

Llyn Tegid . Y Bala

Diwrnod gwyntog iawn . Y Borth . Very windy summer

Pypedau. Puppets. Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Conwy (Llanrwst)

Llyfr y Flwyddyn - Wales Book of the year 2019

Pont y Borth . Menai Suspension Bridge

Caernarfon

Castell Caernarfon

Borth (Ceredigion) - y goedwig hynafol yn amlwg iawn ar y treath . Borth, Ceredigion, Wales. The ancient forest is revealed again by recent storms and tides.

Clychau'r gôg - Gogerddan - Bluebells

Stop Brexit

San Steffan . Westminster

Eglwys St Cadfan, Tywyn (Seintiau Mathew, Dewi a Cadfan)

Mynwent Eglwys Cadfan, Tywyn.  St Cadfan's Church, Tywyn

Cwm Nantcol

Cwm Nantcol

Llangrannog, Ceredigion

Gwenynen - Bee (February 2019)

Twrbeini gwynt  - Mynydd Gorddu - wind farm

Banc Mynydd Gorddu

Nant-y-moch

Nant-y-moch


Sul y Cofio (100) yn Ynys-las . Remembrance Sunday (100) at Ynys-las #pagesofthesea

Pages of the Sea, Ynys-las

Gefn gwlad Ceredigion . Autumnal scene, north Ceredigion

Storm Callum - Aberystwyth

Porth Ysgaden / Porth Cychod, Llŷn

Porth Ysgaden, LLŷn

Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron

Rhos Llaniestyn (Môn) - gweu llwybrau. Spinning a yarn at Rhos Llaniestyn (Anglesey)

Edrych draw dros y bae o Lanbedrog ' Looking out across the bay from Llanbedrog

Pen Llŷn
Llanbedrog . O'r Rhiw . Morloi - Enlli - seals
Goleudy Enlli -Bardsey Lighthouse . Capel Enlli - Bardsey Chapel . Cwch nwyddau Enlli - Bardsey barge

Storm Ali Aberystwyth 19-9-2918. Taken with a little Sony RX100vi @ 78mm

Pier Penarth

Mae safle gwagio mwd o atomfa Hinckley tua milltir o flaen y pier . The 'Hinckley mud' is being dumped about a mile out beyond the pier (slightly to the right in the background, I believe)

Barcud yn gwledda . Red Kite feasting.

Canol tref Aberystwyth . Great Darkgate Street, Aberystwyth

Cronfa ddŵr Tryweryn (Capel Celyn) . Tryweryn reservoir (2018 dry summer)

Rhan o'r dorf ddaeth i Faes yr Eisteddfod i groesawu Geraint Thomas adref . Part of the crowd that came to greet Geraint Thomas (TdF winner) at the Senedd and Eisteddfod Maes

Eisteddfod Caerdydd 2018
Sioe - Capel Bangor - Show 

Sioe Capel Bangor a'r Cylch . Capel Bangor and District Show

Llangurig - TdF 

Aberystwyth o/from Consti

Tân yng Ngwesty Tŷ Belgrave - Aberystwyth 25 Gorffennaf . Fire at Belgrave House - Aberystwyth 25 July

Paratoi ar gyfer priodas fy mab . Preparing for my son's wedding

Paratoi at briodas fy mab . Preparing for my son's wedding

Cronfa - Nant-y-moch - Reservoir 

Afon Tywi uwchlaw Llyn Brianne - The Tywi upstream from Llyn Brianne

Tân yng Nghwmrheidol - Wildfire at Cwmrheidol

Machlus o Glarach - Sunset viewed from the north of Clarach

Machlud dros Llŷn - Sunset over Llŷn

Haul tanbaid Clarach heatwave

Lerpwl - Liverpool

Eglwys Gatholig Lerpwl - Liverpool Metropolitan (Catholic) Cathedral

Llyn Padarn

Pluen - Feather

You may also like

Back to Top