Rwy'n caru crwydro a chofnodi y byd sydd o'n cwmpas - yn enwedig Cymru wrth gwrs! 
I love wandering around and recording the world around us - especially Wales of course! 

Hen Goleg a'r Prom - Aberystwyth - Old College and Promenade

Rockies - Canada - Rockies

Edrych tuag at Gwmrheidol - Looking towards Cwmrheidol

You may also like

Back to Top